อ.เฉลิมชัย

จิตรกรไทย มีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็น งานสถาปัตถยกรรม, ประติมากรรมปูนปั้น และ งานจิตรกรรมไทย เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ โดยมีผลงานจาก ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป , ภาพพระมหาชนก และ ผลงานศิลปะที่ วัดร่องขุ่น

teacher2