About Us

ขอขอบคุณ พ่อแม่ ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้สู้ต่อในเวลาที่ท้อถอย
ขอขอบคุณ ครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนวิชาต่างๆที่สามารถให้มาถึงจุดนี้ได้
ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆที่เป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของการวาดรูป
ขอขอบคุณ ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจริงๆ