ผสมสีสร้างโลกสวย

color (1)

สีหลัก 3 สี ประกอบด้วย

สีแดง RED

สีน้ำเงิน BLUE

สีเหลือง YELLOW

วงจรสี Color Wheel

color (2)

แม่สี 2 สีผสมกัน ในอัตราส่วนที่เท่ากัน

น้ำเงิน + เหลือง = เขียว

เหลือง + แดง =  ส้ม

แดง + น้ำเงิน = ม่วง

สร้างสี Tertiary Color หรือขั้นที่ 3 ของสี ด้วยอัตราส่วนที่เท่ากัน

color (3)

สีม่วง กับ สีแดง =  สีม่วงแดง

สีม่วง กับ สีน้ำเงิน =สีม่วงน้ำเงิน

สีส้ม ผสมกับ สีแดง = สีส้มแดง

สีส้ม ผสมกับ สีเหลือง = สีส้มเหลือง

สีเขียว ผสมกับสีเหลือง = สีเขียวเหลือง

สีเขียว ผสมกับสีน้ำเงิน = สีเขียวน้ำเงิน

อุณหภูมิของสี (Color Temperature)

color (4)

color (5)

การกำหนดสีหลักเป็นอุณหภูมิสี

จะกำหนดสีแดงเป็นโทนร้อน สีฟ้าเป็นโทนเย็น แต่ เราสามารถสร้างสีแดงที่เย็น หรือ สีฟ้าที่ร้อนได้

สีแดง โน้มเอียงไปยัง สีฟ้า นั่นคือสีแดงโทนเย็น

สีแดง โน้มเอียงไปยัง  สีเหลือง นั่นคือสีแดงโทนร้อน

สีคู่ตรงข้าม (Contrast)

สีคู่ตรงข้าม หมายถึง สีที่อยู่ตรงข้ามกันใน Color Wheel สีหนึ่งจะขับอีกสีหนึ่งให้เด่นขึ้น

แดง – เขียว

ม่วง – เหลือง

ส้ม – น้ำเงิน

สีโทนใกล้เคียง (Enhance)

สีโทนใกล้เคียง  หมายถึง การใช้สีที่อยู่ใกล้ๆ กันใน Color Wheel สีแบบใกล้เคียงกันจะทำให้ภาพเป็นโทนเดียวกัน