ความเป็นมาของสีในโลกแห่งสีสรร

ตั้งแต่เริ่มยุคสมัยแห่งมนุษยชาติ สิ่งที่รู้จักในการใช้สีเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น เนื่องจากสีเหล่านั้นได้มาจากพืช สัตว์ ดิน แร่ธาตุต่าง ๆ รวมถึงขี้เถ้า เขม่าควันไฟ โดยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสีที่พบทั่วไปในธรรมชาติ

สีสันสวยงามโดยส่วนมากมาจากสิ่งที่มนุษย์ให้ความสนใจ และสามารถนำมาระบายลงบนวัตถุและติดแน่นทนนาน ดังนั้นไขมันจึงได้ทำหน้าที่เป็นส่วนผสม (Binder) ซึ่งมีความสำคัญในฐานะเป็นสารชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของสี ทำหน้าที่เกาะติดผิวหน้าของวัสดุที่ถูกนำไปทาหรือ ระบาย นอกจากไขมันแล้วยังได้นำไข่ขาว ขี้ผึ้ง (Wax) น้ำมันลินสีด (Linseed) กาวและยางไม้ (Gum arabic) เคซีน (Casein ตะกอนโปรตีนจากนม) และสาร พลาสติกโพลีเมอร์ (Polymer) มาใช้เป็นส่วนผสม ทำให้เกิดสีชนิดต่าง ๆ ขึ้นมา

องค์ประกอบของสี

เนื้อ + ส่วนผสม จะกลายเป็น สีชนิดต่าง ๆในสมัยต่อมา มีวิวัฒนาการมากขึ้น ในการรับรู้ และ ชื่นชมใน ความงามทางสุนทรียศาสตร์ จากเดิมที่เคยใช้สีเพียงไม่กี่สีเป็นสีตามธรรมชาติ จากนั้นได้ประดิษฐ์ คิดค้น และผลิต สีใหม่ ๆ ออกมาและทำให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างไม่มีขีดจำกัด พัฒนา อย่างต่อเนื่อง

ที่มาของสี

สีที่มนุษย์ใช้อยู่ทั่วไป ได้มาจาก

1 สสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และนำมาใช้โดยตรง หรือด้วยการสกัด ดัดแปลงบ้าง จากพืช สัตว์ ดิน แร่ธาตุต่าง ๆ

2 สสารที่ได้จากการสังเคราะห์ซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้ สะดวกมากขึ้น ซึ่งเป็นสีที่เราใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน

3 แสง เป็นพลังงานชนิดเดียวที่ให้สี โดยอยู่ในรูปของรังสี (Ray) ที่มีความเข้มของแสงอยู่ในช่วงที่สายตามองเห็นได้