HEADS IDEA Event

จัดแสดงวันที่ 13 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา จ – ศ เวลา 10.00 – 19.00น. , ส-อา เวลา 12.00 – 18.00น.

ศิลปิน กลุ่มนักศึกษาศิลปะระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย ปี 2559 กลุ่มหัวรุ่ง

แนวความคิด วิธีการผสมผสานหลอมรวมด้วยศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

สถานที่ หอศิลป์จามจุรี

ตัวอย่าง

HEADS IDEA 2 HEADS IDEA 3 HEADS IDEA