เทคนิคผสมสีและการระบายสี

เปียกบนเปียก (WET INTO WET)

color1

เปียกบนเปียก หมายถึง การระบายน้ำลงบนกระดาษก่อนแล้วจึงระบายสีตามที่ต้องการลงไป การระบายแบบเปียกบนเปียกนี้ จะช่วยให้ท่านระบายสีติดบนกระดาษทุกส่วน มีประโยชน์มากเมื่อจะระบายท้องฟ้า หรือ ผิววัตถุที่มีมัน เพราะจะให้ความรู้สึกกลมกลืนของสีเด่นชัด เทคนิคของการระบายแบบเปียกบนเปียกที่สำคัญ คือ

1.การไหลซึม

2.การไหลย้อน

ใช้มากในการระบายสีท้องฟ้าหรือน้ำ

เปียกบนแห้ง (WET INTO DRY)

color2

เปียกบนแห้ง หมายถึง การระบายสีบนกระดาษที่ไม่ต้องลงน้ำก่อน เปียก คือ พู่กันกับสี แห้ง คือ แผ่นกระดาษ การระบายแบบเปียกบนแห้ง เป็นวิธีระบายทั่วไป มีเทคนิคดังนี้

1.ระบายเรียบสีเดียว

2.ระบายสีอ่อนแก่เรียบสีเดียว

3.ระบายเรียบหลายสี

โดยส่วนใหญ่จะใช้ ระบายเรียบทีเดียวหรือหลายสี

แห้งบนเปียก (DRY INTO WET)

color3

แห้งบนเปียก หมายถึง การระบายน้ำลงบนกระดาษก่อนแล้ว แล้วใช้พู่กันจุ่มสีน้อย และระบายอย่างรวดเร็ว ใช้มากใน การระบายต้นไม้ หรือภูเขาให้กลมกลืนกับท้องฟ้า

แห้งบนแห้ง (DRY INTO DRY)

color4

แห้งบนแห้ง หมายถึง การระบายสีที่ใช้พู่กันจุ่มสีน้อย แล้วระบายอย่างรวดเร็วบนกระดาษ แห้งบนแห้ง มีประโยชน์ในการที่จะเน้นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือบริเวณที่เห็นว่า ควรทำให้เด่นได้ ชัดเจน กะทัดรัด และรวดเร็ว การระบายแบบแห้งบนแห้ง มีเทคนิคที่สำคัญอยู่ 3 ประการ

1.การแตะ

2.การป้าย

3.เทคนิคผสม

เป็นการระบายสีไว้แห้งแล้วจึงนำสีมาระบายทับลงไปเกิดเป็นร่องรอยพู่กันแห้งๆ

ระบายบนระนาบรองรับ (TEXTURE SURFACE)

เป็นการระบายบนกระดาษวาดเขียน และกระดาษต่างชนิดกัน ไม่ได้ปรุงแต่งลักษณะผิวแต่อย่างใด สำหรับการระบายบนระราบรองรับที่เตรียมไว้ เป็นการปรุงแต่งลักษณะผิวกระดาษให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อผลที่แปลกและน่าสนใจกว่า สร้างสรรค์รูปแบบให้ต่างไปจากเดิม